ekl banner
MAKLUMAT SYARIKAT
Company Information
Untuk Penerangan Medan berkenaan, Sila Gerakkan Tetikus Ke info
* Adalah Medan Mandatori
For Further Info, Please Move Your Cursor Towards info
* These are mandatory fields required
 
                     
Nama Syarikat*
Name of Company*
info2 :
         
Mastautin*
Residence*
info3 : Please Select Residence
         
Negara Mastautin*
Country of Residence*
info4 :
Senarai Kod Negara / Country Codes
         
No. Pendaftaran Syarikat
Company Registration No.
info5 :
         
Tarikh Mula Akaun
Start Date Of Account
  :
Day / Month / Year
         
Tarikh Tutup Akaun
End Date of Account
  :
Day / Month / Year
         
Tarikh Syarikat Ditubuhkan
Date of Incorporation
  :
Day / Month / Year
         
Tarikh Beroperasi
Date of Commencement of Operations
info7 :
Day / Month / Year
         
Jenis Perniagaan
Types of business
:
Senarai Kod Perniagaan / List of Business Code
       
  : Dalam Negeri Luar Negara
lllllLocal oooooOverseas
Alamat Berdaftar
Registered Address
:
  :
  :
Poskod
Postcode
  : Bandar
Town
  :

Negeri
State

Negara
Country

  : Please Select State
 
  Dalam Negeri Luar Negara
lllllLocal oooooOverseas
Alamat Surat Menyurat*
Correspondence Address*
info8 :
 
 
Poskod*
Postcode*
info9 : Bandar*
Town*
info10 :
                   

Negeri*
State*

Negara*
Country*

info11 : Please Select State
Klik jika alamat premis perniagaan sama seperti alamat surat-menyurat di atas
Click  if Business Premise Address is the same as the Correspondence Address
 
  Dalam Negeri Luar Negara
lllllLocal oooooOverseas
Alamat Premis Perniagaan*
Business Premise Address*
info12 :
 
 
Poskod*
Postcode*
info13 :
Bandar*
Town*
info14 :

Negeri*
State*

Negara*
Country*

info15 :

Please Select State

No. Telefon Premis Perniagaan*
Business Premise Telephone No.*
info16 :      
               
E-mel Perniagaan
Business
E-mail
:
           
Nama perniagaan
Name Of Business
:
No. Rujukan Cukai
Tax Reference No.
  :
Please Select Tax Reference No
      : Dalam Negeri Luar Negara
lllllLocal oooooOverseas
Alamat Perniagaan
Business Address
  :
      :
      :
Poskod
Postcode
  :
Bandar
Town
  :

Negeri
State

Negara
Country

  :
Please Select State
           
PENDAFTARAN FAIL MAJIKAN
Employer Registration File
           
Jawatan Tertinggi Majikan*
Highest Designation of the Employer *
info17 :
Please Select the highest post of the Employer
         
Status Majikan*
Status of the Employer*
info18 : Please Select the status of the Employer
         
Bilangan Pekerja
Number of Employees
  :      
               
Jumlah Pekerja Menerima Pendapatan Setahun Kurang RM 30,000
Number of Employees with Annual Income less than RM30,000
: Jumlah Pekerja Menerima Pendapatan Setahun Melebihi RM 30,000
Number of Employees with Annual Income more than RM30,000
:
           

No. Pendaftaran Perkeso Majikan
Employer’s SOCSO Registration No

: No. Pendaftaran KWSP Majikan
Employer’s EPF Registration No.
:
           
Nama*
Name*
info19 :
No. Pengenalan*
Identification No.*
info20 : Kad Pengenalan Baru Tentera Polis Pasport
nnnNew Identification Card aaArmy aaPolice aPassport
 
Nama
Name
:
       
No. Pengenalan
Identification No.
: Kad Pengenalan Baru Tentera Polis Pasport
nnnNew Identification Card aaArmy ppPolice pPassport
           
Nama Firma Ejen Cukai/ Ejen Cukai
Name of Tax Agent’s Firm / Tax Agent
:
       
No. Kelulusan Ejen Cukai/Lesen Audit
Tax Agent’s Approval No./ Audit License
:      
             
No. Telefon
Phone No
:
E-mel
E-mail
:
           
AKUAN (Pengarah/Ejen Cukai/Setiausaha Syarikat)
DECLARATION (Director/Tax Agent/Company Secretary)
Nama*
Name*
info22 :
No. Pengenalan*
Identification No.*
info23 : Kad Pengenalan Baru Tentera Polis Pasport
nnnNew Identification Card aaArmy ppPolice pPassport
         
dengan ini mengakui bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap.
hereby declare that information given in this form is true, correct and complete
 
Tarikh
Date
: 02-12-2022      
Jawatan* Designation* info24 : Pengarah Ejen Cukai Setiausaha Syarikat
nnnDirector

00Tax Agent

aaCompany Secretary
info25 Saya ingin muat naik dokumen Borang 9-Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian dan Borang 49, Akta Syarikat 1965.*
      Saya ingin menghantar dokumen Borang 9-Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian dan Borang 49, Akta Syarikat 1965 secara faks atau e-mel.*
 
 

Hak Cipta Terpelihara © 2008 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Paling Sesuai Menggunakan IE Atau Google Chrome