e-Daftar Perkongsian

  BM / EN

A

Bahagian A

B

Bahagian B

C

Bahagian C, D
& Akuan

MAKLUMAT ASAS


 
  Alamat Surat-menyurat :  Dalam Negara   Luar Negara    
 
 

MAKLUMAT PEKONGSI

Maklumat Ahli Kongsi Utama
    No. Kad Pengenalan  No. Pasport
     No. Pendaftaran

Bahagian Ahli Kongsi (%)
Asas Pembahagian     

Alamat : Dalam Negara  Luar Negara    

Maklumat Ahli Kongsi II
    No. Kad Pengenalan  No. Pasport
     No. Pendaftaran

Bahagian Ahli Kongsi (%)
Asas Pembahagian    

Alamat : Dalam Negara  Luar Negara    


Tambah Ahli Kongsi

No. Kad Pengenalan    No. Pasport    No. Pendaftaran

%

    Alamat : Dalam Negara      Luar Negara    

MAKLUMAT FIRMA EJEN CUKAI

   Alamat FirmaPENDAFTARAN FAIL MAJIKAN


AKUAN


     No. Kad Pengenalan      No. Pasport   Sila Pastikan Semua Maklumat Yang Dimasukkan Adalah Betul Kerana Pembetulan Tidak Dibenarkan Selepas Data Ini Diterima.

Hak Cipta Terpelihara © 2008 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Paling Sesuai Menggunakan IE Atau Google Chrome