e-Daftar Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

  BM / EN

Maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad
 
 
    Pertukaran Kepada PLT ?         Ya       Tidak   
 
  Alamat Surat Menyurat :   Dalam Negara  Luar Negara    
 
 

Maklumat Pekongsi Utama


      No. Kad Pengenalan      No. Pasport      No. Pendaftaran Syarikat

 

Maklumat Pekongsi II

   
      No. Kad Pengenalan     No. Pasport     No. Pendaftaran Syarikat


 

Maklumat Pekongsi III

No. Kad Pengenalan    No. Pasport    No. Pendaftaran Syarikat

   
     No. Kad Pengenalan      No. Pasport   

   
     Alamat Surat Menyurat:    Dalam Negara  Luar Negara    
 
 

   Alamat Firma

 

Pendaftaran Fail Majikan

Akuan Pegawai Pematuhan


     No. Pengenalan      No. Pasport   
Sila Pastikan Semua Maklumat Yang Dimasukkan Adalah Betul Kerana Pembetulan Tidak Dibenarkan Selepas Data Ini Diterima.