ekl banner
Untuk:
To:
  • Menyemak Status Permohonan
    Check the status of the application
  • Muat Naik Dokumen Pengenalan
    Upload Identification Document
  • Mencetak Maklumat Pendaftaran
    Print Registration Information
Sila Masukkan No. Permohonan: -
Please Enter The Application No.:

(No. Permohonan Adalah Case Sensitive)
(Application No. is Case Sensitive)


Anda Juga Boleh Menghantar Dokumen Pengenalan Anda melalui :
You may also submit your document by:Borang Maklumbalas Pelanggan: Klik disini
Customer Feedback Form : Click here


Faks : 03-8922 1676
Fax : 03-8922 1676
Masalah/Aduan/Komen : 03-8913 3800
Problems/Complaints/ Comments: 03 8913 3800

(Penting : Sila Catatkan/Nyatakan No. Permohonan Anda)
(Important: Please record your Application No.)

Hak Cipta Terpelihara © 2008 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Paling Sesuai Menggunakan IE Atau Google Chrome