Pendaftaran Pembayar Cukai Syarikat.

Langkah-langkah permohonan:

1. Lengkapkan borang pendaftaran online.
2. Muat naik Borang 9 dan Borang 49.

Peringatan : Permohonan e-Daftar akan dibatalkan sekiranya tiada dokumen lengkap diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan dan pemohon dikehendaki membuat semula permohonan baru berserta dokumen yang lengkap.

Muat naik dokumen Borang 9 dan Borang 49. Sila ambil perhatian :
1. Hanya fail .gif sahaja dibenarkan dan saiz fail besar dari 40k     dan tidak melebihi 80k.
2. Nama fail mestilah menggunakan alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).